Mikromanometr MM 2000

 

Mikromanometr MM2000 umożliwia wykonywanie pomiarów różnicy ciśnień już od wielkości 0,1 mmH2O = 1 Pa (paskal). Dlatego nadaje się do pomiarów podciśnienia w kanałach kominowych, systemach wentylacyjnych itd, gdzie mamy do czynienia z bardzo małymi pod- lub nad-ciśnieniami.

DANE TECHNICZNE

Zakres pomiarowy:- 2000 ... + 2000 Pa
Rozdzielczość: +/- 1 Pa
Błąd pomiarowy: 1%
Zasilanie bateryjne: 9 V (6F22)
Pobór prądu: 23 mA
Czas ustalania zera: 8 sek - dodatkowo pokrętłem
Czas pomiaru: bez ograniczeń
Pomiar nad i podciśnienia: pojedynczy króciec pomiarowy
Pomiar różnicowy: dwa króćce pomiarowe
Trwałość baterii: standardowo 15 godzin ciągłej pracy
Wymiary: 115 x 70 x 28 mm
Waga: 170 g (z baterią)
Wyposażenie: wąż gumowy lub pcv

Mikromanometry MM200 są produkowane w wersji z jednym króćcem lud dwoma króćcami:
MM2000/1 - z jednym króćem,
MM2000/2 - z dwoma króćcami.
Mikromanometry z jednym króćcem są adresowane do pomiarów ciśnienia względem ciśnienia atmosferycznego. (ciąg kominowy, nadciśnienie lub podciśnienie w systemach wentylacyjnych itp.).
Mikromanometry z dwoma kóćcami mogą być wykorzystane do pomiarów jak wyżej oraz do pomiarów różnicy ciśnień (np. pomiar spadku ciśnienia między dwoma punktami pomiarowymi – kryzy pomiarowe, zwężki itp.)

ZdjęcieDownload


MM 2000 - instrukcja