Oferta sprzedaży


wentylator wyciągowy spalin kominowych WWSK

Wentylator wyciągowy spalin kominowych WWSK

To nowa technologia pozwalająca wytworzyć w każdych warunkach sztuczny regulowany ciąg kominowy, który jest niezależny od wszystkich niekorzystnych czynników.

cena: 1.100 zł bruttoSterownik wentylatora WWSK z regulacją obrotów i kontrola temperatury spalin

Sterownik wentylatora WWSK

Z regulacją obrotów i kontrola temperatury spalin.Ręczny sterownik obrotów wentylatora

Ręczny sterownik obrotów wentylatora

 MIKROMANOMETR MM 2000

Mikromanometr MM 2000

Przyrząd do pomiarów podciśnienia w kanałach kominowych, systemach wentylacyjnych itd, gdzie mamy do czynienia z bardzo małymi pod- lub nad-ciśnieniami.

 

Zakres pomiarowy: - 2000 ... + 2000 Pa

Mikromanometry MM200 oraz MM2000 są w wersji z jednym króćcem lud dwoma króćcami. Oznaczenie handlowe to:
MM200/1 - z jednym króćem
MM200/2 - z dwoma króćcami
podobnie mikromanometry MM2000.
Mikromanometry z jednym króćcem są adresowane do pomiarów ciśnienia względem ciśnienia atmosferycznego. (ciąg kominowy, nadciśnienie lub podciśnienie w systemach wentylacyjnych itp.).
Mikromanometry z dwoma kóćcami mogą być wykorzystane do pomiarów jak wyżej oraz do pomiarów różnicy ciśnień (np. pomiar spadku ciśnienia między dwoma punktami pomiarowymi – kryzy pomiarowe, zwężki itp.).

Cena mikromanometrów MM200 iMM2000 to 350,- zł brutto
z dwoma króćami pomiarowymi – dopłata 15 zł (razem 365,- zł brutto)MIKROMANOMETR MM 501

Mikromanometr - ciągomierz
MM 2000

Przyrząd do pomiarów podciśnienia w kanałach kominowych, systemach wentylacyjnych itd, gdzie mamy do czynienia z bardzo małymi pod- lub nad-ciśnieniami.

cena: 430 zł bruttoCzujnik ciśnienia dwustanowy iskrobezpieczny CCD-09

Czujnik ciśnienia dwustanowy iskrobezpieczny CCD-09

Przyrząd służy do kontroli parametrów powietrza wentylacyjnego w podziemiach kopalń.Czujnik optoelektroniczny iskrobezpieczny COIz

Czujnik optoelektroniczny iskrobezpieczny COIz

Czujnik kontroli położenia maszyn i urządzeń pracujących w szczególnie trudnych warunkach,
a zwłaszcza zagrożonych wybuchem metanu.Mikroprocesorowy barometr rejestrująco-sterujący PTSv3

Mikroprocesorowy barometr rejestrująco-sterujący PTSv3

Nowoczesny przyrząd mikroprocesorowy służacy do pomiaru ciśnienia barometrycznego.
Wskazania wyświetlane na wyswietlaczu LCD oraz rejestrowane w nieulotnej pamięci.