Czujnik ci¶nienia różnicowy dwustanowy iskrobezpieczny

Czujnik ci¶nienia dwustanowy różnicowy iskrobezpieczny typu CDD-09 jest czujnikiem do kontroli parametrów powietrza wentylacyjnego w podziemiach kopalń. Obudowa przystosowana jest do trudnych warunków klimatycznych oraz w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu. Czujniki s± oferowane w 5-ciu podzakresach ci¶nień i mog± być stosowane we wszystkich spotykanych okoliczno¶ciach pomiaru powietrza wentylacyjnego.

Czujnik ten w pełni zastępuje dotychczas produkowany czujnik CCDI. Fukcjonalno¶ć, zakresy pomiarowe, sposób montażu, obudowa metalowa - s± identyczne z czujnikiem CCDI. Różnica polega jedynie na sposobie ustawienia progu działania.