Nowości

 Mikromanometr MM 2000 umożliwia wykonywanie pomiarów różnicy ciśnień już od wielkości 0,1 mmH2O = 1 Pa (paskal). Dlatego nadaje się do pomiarów podciśnienia w kanałach kominowych, systemach wentylacyjnych itd, gdzie mamy do czynienia z bardzo małymi pod- lub nad-ciśnieniami.
Zdjęcie
Download


MM2000 - instrukcja