Mikroprocesorowy barometr - termometr PTS-2MB

Mikroprocesorowy barometr-termometr rejestrująco-sygnalizacyjny typu PTS-2MB jest nowoczesną konstrukcją przyrządu do pomiaru ciśnienia barometrycznego i temperatury. Czujnikiem wykrywającym wielkość ciśnienia atmosferycznego jest piezorezystywny przetwornik ciśnienia wykonany w strukturze mikromechaniki krzemowej. Sygnałem wyjściowym jest napięcie niezrównoważenia mostka Wheatstone´a, które po przetworzeniu na sygnał cyfrowy jest poddane obróbce mikroprocesorowej.

Podobnie część pomiarowa temperatury jest oparta o czujnik wyposażony w mikroprocesor, który bardzo łatwo komunikuje się z głównym mikroprocesorem. Obydwa sygnały są wyświetlane na wskaźniku LCD i rejestrowane w nieulotnej pamięci. Alernatywnym rozwiazaniem jest konstrukcja barometru z pomiarem temperatury i wilgotności w wykonaniu dołowym. Urzadzenie to pod roboczą nazwą BITH jest przystosowane do współpracy z centralą metanometryczną linią iskrobezpieczną.