Informacja o firmie

Firma BB TRONIK została założona w grudniu 1991 roku. Profil działania firmy obejmuje produkcję czujników dla górnictwa podziemnego, urządzenia wyposażenia w automatykę małych ciepłowni przydomowych, mierniki ciągu (mikromanometry) oraz produkcję wentylatorów wspomagających ciąg kominowy. Wszystkie w/w urządzenia są rozwiązaniami oryginalnymi nierzadko chronionymi w UP.

Naczelnym hasłem firmy jest produkować dobrze, w standardach międzynarodowych i możliwie najtaniej.

Produkty oferowane są (na przestrzeni lat) stale udoskonalane w miarę pojawiającego się postępu technologicznego i coraz lepiej dostosowywane do potrzeb odbiorców. Serie produkcyjne są stosunkowo niewielkie i dlatego firma jest bardzo elastyczna we wdrażaniu nowych rozwiązań. Firma prowadzi stałe szkolenia i doradztwo fachowe w zakresie wykonywanego profilu.

wentylator wyciągowy, wentylator kominowy, wentylator ciągu kominowego, nasada kominowa, wzmacnianie ciągu kominowego
mechaniczny wyciąg spalin, słaby ciąg kominowy, zły ciąg w kominie, cofanie dymu, dymienie kominka